Thời sự Hàn Quốc

Tin tức Hàn Quốc nổi bật trong ngày
Bản tin ngày 14/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Một bệnh viện ở Jeollabuk-do đã tiêm nhầm vắc xin...
Bản tin ngày 13/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Tính đến 0 giờ ngày hôm nay, có 1.433 trường hợp...
Bản tin ngày 12/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1. Tính đến cuối tuần, số trường hợp COVID-19 được...
Bản tin ngày 11/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1. Số trường hợp COVID-19 mới tăng lên 1.865 trường...
Bản tin ngày 10/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Tính đến 00:00 ngày hôm nay, đã có 1.892 trường...
Bản tin ngày 09/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Trụ sở các biện pháp đối phó kiểm dịch trung ương...
Bản tin ngày 08/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Lần đầu tiên trong tháng này, số trường hợp được...
Bản tin ngày 07/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Trụ sở Cơ quan Kiểm dịch Trung ương thông báo...
Bản tin ngày 06/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Vượt qua giới hạn sống sót dưới 1%...trải qua 153...
Bản tin ngày 05/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1. Tính đến 00:00 ngày 5, có 1.461 trường hợp mới...
Bản tin ngày 04/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1. Trụ sở Cơ quan Kiểm dịch Trung ương thông báo...
Bản tin ngày 02/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Hôm nay số trường hợp nhiễm COVID-19 mới được xác...
Bản tin ngày 02/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Hôm nay số trường hợp nhiễm COVID-19 mới được xác...
Bản tin ngày 01/09/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Trụ sở Cơ quan Kiểm dịch Trung ương thông báo...
Bản tin ngày 31/8/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Trụ sở Cơ quan Kiểm dịch Trung ương thông báo tính...
Bản tin ngày 30/8/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Trụ sở Cơ quan Kiểm dịch Trung ương thông báo tính...
Bản tin ngày 29/08/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1. Trụ sở Cơ quan Đối phó Kiểm dịch Trung ương thông...
Bản tin ngày 28/08/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1. Bộ chỉ huy các biện pháp đối phó phòng thủ trung...
Bản tin ngày 27/8/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Nhiễm trùng nhóm tại một nhà hàng ở Seoul và một...
Bản tin ngày 26/8/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Trong khi đại dịch thứ tư của bệnh nhiễm...
Bản tin ngày 25/8/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Trụ sở các biện pháp đối phó kiểm dịch trung ương...
Bản tin ngày 24/8/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Bộ Chỉ huy Ứng phó Quốc phòng Trung ương thông báo...
Bản tin ngày 23/8/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1: Ngày càng có nhiều lo ngại rằng tàu điện ngầm...
Bản tin ngày 22/8/2021 cập nhật những tin tức sau đây: 1.Trụ sở các biện pháp đối phó kiểm dịch trung ương...
Trên