bất hợp pháp

  1. 1.png

    Chia sẻ HỖ TRỢ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VISA KẾT HÔN Ở HÀN QUỐC

    Hỗ trợ tư vấn-giải quyết các vấn đề liên quan đến VISA KẾT HÔN Hàn Quốc 1. Visa kết hôn Hàn Quốc gặp vấn đề nhập cảnh, li hôn 2. Cấp/ Gia hạn/ Đổi visa cho bhp sau li hôn hoặc các vấn đề liên quan (visa F1, các vấn đề trong gia đình,... ) 3. Hỗ trợ giấy tờ thủ tục li hôn thỏa thuận...
Trên