seoul national university

  1. tuyensinhdaihoc_tuvanhoso

    Chia sẻ SKY

    Đại học SKY Hàn Quốc là chữ cái đầu của bộ 3 trường đại học nức tiếng tại Hàn Quốc. Đại học Quốc gia Seoul (SNU), Đại học Korea (KU) và Đại học Yonsei (YU). Tại Hàn Quốc, người ta coi việc được vào học tập tại 1 trong 3 ngôi trường nổi tiếng này thì tương lai của bạn chắc chắn sẽ sáng lạn. 3...
Trên