충남 Cần gấp nhiều cô chú và ace thân, bhp, dhs ... Làm hành nhỏ ở 충남도 예산

Nguyễn Thư Hiền

Thành viên mới
Cần gấp nhiều cô chú và ace thân, bhp, dhs ... Làm hành nhỏ ở 충남도 예산 miền Trung. Sáng 6:30~7h làm đến 5:30 chiều. Nghỉ ăn trưa 1 tiếng. Tuần trả tiền 1lần. Bao ăn ở
Việc làm quanh năm. Công việc nhẹ nhàng làm trong hasu.
Ai muốn làm thì liên lạc với sđt sau
Người Hàn : 010 9215 2433
Người Việt : 010 6767 8307
👉
Nếu gọi không được cho người Việt thì để lại tin nhắn
 
Trên