Chia sẻ HỖ TRỢ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN VISA KẾT HÔN Ở HÀN QUỐC

Hi Mi

Thành viên mới
👉
Hỗ trợ tư vấn-giải quyết các vấn đề liên quan đến VISA KẾT HÔN Hàn Quốc
🇰🇷
🇻🇳

1. Visa kết hôn Hàn Quốc gặp vấn đề nhập cảnh, li hôn
2. Cấp/ Gia hạn/ Đổi visa cho bhp sau li hôn hoặc các vấn đề liên quan (visa F1, các vấn đề trong gia đình,... )
3. Hỗ trợ giấy tờ thủ tục li hôn thỏa thuận (cả 2 bên đều đồng ý li hôn)
4. Hồ trợ thủ tục visa kết hôn (giấy chứng minh không phạm tội, công chứng, chứng nhận, dịch thuật quan hệ gia đình)
5. Quyền nuôi dưỡng con, li hôn, phân chia tài sản, kiện cáo hành chính
6. Cấp visa Người cư trú bất hợp pháp có con muốn nhập học tại Hàn Quốc, cấp visa cho người mang thai
👉
Fb: Hi Mi https://www.facebook.com/hi.mi.56481/
☎️
Số điện thoại: 010-4946-2306


3.png1.png2.png
 
Trên